Publicación da relación de Intercambios provisionais para o curso 2023/24

Xa se poden consultar na web da Consellería a relación de intercambios provisionais (comunmente coñecidos como permutas provisionais) de prazas de persoal docente que imparte ensinanzas en centros dependentes desta consellería, para o curso 2023/2024.