Curso en liña/presencial: a función pública docente na etapa de educación primaria: supostos prácticos (12 horas)

Telepresencial. 12 horas.  Pódese asistir presencialmente no CEIP Manuel Sueiro (Ourense).

‌ Horario:

 • 13, 14 e 21 de maio
 • De 17:00 a 21:00

‌Custo:

 • De balde

Prazas: 60

‌Prazo de matrícula: ata completar prazas.

Solicitada homologación á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Para recibir o certificado de participación os inscritos deberán asistir ao 85% da duración do curso e realizar as actividades propostas.

‌Formulario de inscrición

‌Anuncio en PDF

RELATORES

 • Martínez Alonso, Manuel (secretario e orientador)
 • Martínez García, Rubén

OBXECTIVOS

 • Coñecer a organización e funcionamento dos centros docentes de infantil e primaria a partir da lexislación vixente
 • Dominar os principais protocolos da Consellería en materia de Educación.
 • Aproximarse ao marco legal e ás principais actuacións en relación á atención a diversidade.

CONTIDOS

 • Organización e funcionamento do centro: órganos, funcións e principais documentos.
 • Protocolos da Consellería en materia de educación.
 • Atención á diversidade. Marco legal e actuacións.
 • Resolución de supostos prácticos no marco do concurso oposición para o corpo de Educación Primaria.