Previsión das datas de realización de procesos selectivos de persoal funcionario do grupo C2 (Aux. Administrativo), e de persoal laboral do grupo IV-00

Publícase a previsión das datas  e lugares nos que esta previsto que se realicen os procesos selectivos que non puideron desenvolverse regularmente como consecuencia da pandemia ocasionada polo covid-19. 

Ditos procesos poderán celebrarse en distintas sedes  e a súa distribución virá determinada polo número de aspirantes de cada proceso e  polo enderezo reflectido na súa solicitude, así como a quenda ou a opción á que son convocadas.  As tres sedes poderán ser:

  • SILLEDA: Feira Internacional de Silleda, Recinto Feiral, s/n – 36540 Silleda 
  • VIGO: IFEVI. Avda. do Aeroporto, 772. 36318 Vigo

 Unha semana antes da celebración de cada proceso selectivo, todas  as persoas aspirantes poderán comprobar na  páxina Web da Dirección Xeral da Función Pública,  tanto o día de celebración do seu exercicio, a hora de chamada,  a sede, o pavillón (1 ou 2) de cada sede e a porta pola que serán chamadas. Non se permitirá cambio ningún de sede.

A celebración  de ditos  procesos  conta coa autorización provisional de Saúde Pública que deberá ser confirmada pola autoridade sanitaria, en función da evolución epidemiolóxica da pandemia.

 

Proceso selectivo Prazas convocadas Nº. aspirantes Data exercicio Nº exercicio Hora chamamento Lugar Pavillón
C2  Aux. Administrativo 319 9876 20.06.2021 8:50h/9:15h Silleda 1 e 2
          16:20h/16:45h Vigo 1,2 ou 3
G. IV cat 001 22 180 20.06.2021

8:50h

 

16:20h

Silleda 1 e 2