Apertura de listas de interinidades e substitucións nos corpos de PES,PTFP e de Profesorado de EOI

CORPO DE PES : debuxo (590009), alemán (590012) e organización e proxectos sistemas enerxéticos (590113)

CORPO de PTFP: cociña e pastelaría (591201) e soldadura (591228).

 Ver Convocatoria

CORPO de Profesorado de EOI : alemán (592001), chinés (592004), italiano (592012) e xaponés (592013)

 ver Convocatoria

  PRAZO : ata o 28 de novembro