Novas de Emprego

img

Persoas admitidas e excluídas interinidades e substitucións na especialidade de italiano

Resolución do 19 de novembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de italiano do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592012)

  • As persoas interesadas poderán formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

  • Non se admitirán orecursos formulados mediante correo electrónico.

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 592012)

Baremo definitivo para a cobertura de interinidades e substitucións (especialidade 592012)

img

Apertura de listas de interinidades/substitucións na EOI, especialidade de chinés e portugués

Convocado o procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de chinés (592004) e de portugués (592015) do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

Prazo de presentación de solicitudes: desde MAÑÁ xoves día 4 de novembro ata o mércores día 17 de novembro de 2021, ambos incluídos. 

img

Apertura de listas de interinidades e substitucións en varias especialidades de secundaria

Elaboración das listas de interinidades e substitucións para docencia nas especialidades de construcións civís e edificacións, de procesos e produtos en artes gráficas ,sistemas electrónicos e sistemas electrotécnicos e automáticos do corpo de PES

Prazo de presentación de solicitudes: desde MAÑÁ xoves día 4 de novembro ata o mércores día 17 de novembro de 2021, ambos incluídos.