LEI GALEGA DO TRABALLO EN IGUALDADE

 

Comparte o que pensas