Resolución provisional do Concurso Específico para xefatura de Departamento de orientación

Prazo de reclamacións e renuncias: do 7 ao 20 de febreiro

ver Resolución

ver relación de persoas excluídas

Comparte o que pensas