CCOO DENUNCIA O BLOQUEO DAS NEGOCIACIÓNS DO CONVENIO COLECTIVO POR PARTE DE FUNDACIÓN DIAGRAMA

Despois dun ano de negociación, non houbo avances ante a postura inmobilista da Fundación e a negativa a facer ningunha proposta en materia salarial nin de mellora de condicións.

Fundación Diagrama, unha entidade do terceiro sector sen ánimo de lucro con implantación en todo o territorio español na que traballan preto de catro mil traballadores e case todos dependentes de contratos públicos de servizos coa Administración, mantén bloqueada desde hai un ano a negociación do seu convenio colectivo con manobras dilatorias impropias dunha Fundación que di traballar polo benestar das persoas.

En Ourense, Fundación Diagrama xestiona na actualidade dous centros de inserción de mozos infractores (Monteledo e Montefiz) e un centro de protección terapéutica (Montealegre) nos que este conflito afecta a máis de douscentos traballadores.

Dáse a circunstancia de que foi a propia empresa a que denunciou o convenio colectivo baixo o pretexto de adaptalo ás novas necesidades e realidades do sector en que desenvolve as súas actividades. Con todo, desde que hai un ano constituíuse a mesa negociadora, non fixo unha soa proposta en firme, non sendo a de negarse reiterada e inxustificadamente a lles aboar aos seus traballadores a revisión salarial que recolle o convenio colectivo correspondente á actualización do IPC de 2017.

A insostible situación, unida á práctica conxelación salarial que desde hai oito anos vén sufrindo o persoal, levaron a Sección Sindical de CCOO na empresa, por unha banda, a interpoñer un conflito colectivo na Audiencia Nacional polo non pagamento do IPC e, por outra, a iniciar mobilizacións como protesta e denuncia da situación.

Paralelamente, os delegados de CCOO comezarán a solicitar ás distintas administracións —que son as que dotan orzamentariamente estes servizos (menores infractores, maiores, protección de menores, etc.) e últimas responsables da xestión dun servizo público— que insten a empresa a empregar ese diñeiro no capítulo que por lei lles corresponde, é dicir, as retribucións salariais dos traballadores.

 VER NOTA DE PRENSA

Comparte o que pensas