CCOO ensino concertado solicita homologación co profesorado do ensino público

  VER ESCRITO PRESENTADO

Tras os acordos salariais chegados no pasado mes de xullo cos compañeiros do ensino público, CCOO Ensino solicita se cumpran os mesmos acordos cós traballadores da concertada; de non ser así a fenda salarial entre ambos  subirá considerablemente.

De novo pidese que a Conselleria se sente a negociar cós representantes dos traballadores da concertada para dar resposta o mandato legal recollido no “apartado 4 do art. 117 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE) sobre o profesorado do Ensino Concertado no que se determina a “equiparación gradual da súa remuneración coa do profesorado público das respectivas etapas”.

 

Comparte o que pensas