II CONVENIO PROTECCIÓN MENORES

Resolución de 13 de novembro de 2012, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica o II Convenio colectivo estatal de reforma xuvenil e protección de menores.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/27/pdfs/BOE-A-2012-14536.pdf

Comparte o que pensas