20240126-informaTE-retribucions-xaneiro-2024-dixital

InfórmaTE sobre as retribucións de docentes de ensino público no inicio de 2024