Xubilacións

A xubilación do profesorado de Relixións equipárase á do funcionariado docente de educación que entrou na función pública despois do 1 de xaneiro de 2011, pertencente ao réxime xeral da seguridade social (RXSS).

Xubilacións polo réxime xeral da seguridade social