Retribucións

O profesorado de Relixións percibirá as retribucións que lle correspondan no respectivo nivel educativo ao funcionariado docente de educación, e en función da duración da xornada de traballo.

Retribucións no ensino público