Como se fai a renovación por parte da confesión relixiosa?

A renovación da proposta da autoridade eclesiástica é automática.

A proposta para a docencia que lles corresponde ás entidades relixiosas considerarase renovada automaticamente, sen necesidade de formalizala por escrito.

As distintas confesións relixiosas manifestaranlles ás delegacións provinciais as posibles modificacións que poidan producirse. No caso de revogación da proposta por parte da confesión relixiosa, esta deberá realizarse de forma expresa, deberá ser axustada a dereito e terá que notificarse por escrito á persoa interesada e á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Así mesmo, serán informados os órganos de representación dos traballadores.

Normativa