Permisos, licenzas, reducións de xornada e excedencias

A normativa de permisos, licenzas, reducións de xornada e excedencias do profesorado de Relixións coincide coa do funcionariado docente de educación.

Permisos, licenzas, reducións de xornada e excedencias para docentes do ensino público