Lexislación universidade

Lei Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, do Sistema Universitario (BOE 23/03/2023)
CORRECCIÓN de erros. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia.
Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia
RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2011, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do II convenio colectivo para o persoal docente e investigador laboral das Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo (DOG 14/04/2011)
Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, pola que se modifica a Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades (BOE 13/04/2007)
Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades (BOE 24/12/2001)
Comentario:
Disposición derrogada