Itinerancias (Profesorado)

RESOLUCIÓN do 24 de novembro de 2023, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda e Administración Pública, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 23 de novembro de 2023, polo que se actualizan os importes das axudas de custo por razón do servizo en territorio nacional para gastos por aloxamento e manutención e da indemnización por uso de vehículo particular para o persoal empregado público da Xunta de Galicia.
Comentario:
Resolución polo que se incrementan as cuantías de indemnización por razón do servizo a 0,26 euros/km froito do Acordo Marco para unha Administración do S. XXI asinado por CCOO e UGT co goberno do Estado.
Circular 10/2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, sobre o profesorado itinerante.
Acordo de 18 de febreiro de 2008 sobre condicións de traballo do profesorado itinerante