Real Decreto sobre indemnizacións por razón do servizo
24/05/2002

Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo

Comentarios:

Consultar para saídas ao estranxeiro.