Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto sobre indemnizacións por razón do servizo
07/12/2007

Real Decreto 1616/2007, de 7 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo

Comentarios:

Modificación para persoal no estranxeiro.