instrucion_2-2023_xd_vfin

instrucion_2-2023_xd_vfin

INSTRUCIÓN 2/2023, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2023-2024.