instrucion-9-2017

instrucion-9-2017

INSTRUCIÓN 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica, do 2 de xuño de 2017, sobre a saida dos alumnos escolarizados nos centros educativos públicos.