Novas de Áreas - Saude Laboral

img

Guía para mellorar a saúde mental da comunidade educativa

CCOO Ensino propón unha serie de medidas, plans e accións preventivas para coidar a saúde mental de todas as persoas e profesionais que compoñen a comunidade educativa: alumnado, familias, profesorado e as propias Administracións, as cales deben actuar tamén como garantes e promotoras dos plans e actuacións que sexan necesarias para conseguilo.

No Día Mundial da Saúde Mental, desde CCOO Ensino presentamos esta infografía que resume claramente as nosas propostas e reivindicacións para acadar o benestar e o desenvolvemento dunhas vidas plenas e satisfactorias.

Infografía: guía para mellorar a saúde mental da comunidade educativa

 Infografía (PDF)

img

Campaña de vixilancia da saúde 2023/24 (recoñecementos médicos)

 • A campaña comeza o vindeiro mércores 27 de setembro de 2023.
 • Campaña para o persoal traballador, docente e non docente, que presta servizos en centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.
 • As solicitudes realízanse no portal de vixilancia da saúde.
 • Tres prazos de inscrición:
  • Persoal que toma posesión antes da data de inicio da campaña (27/09/2023)
   • Do 27 de setembro ao 16 de outubro de 2023
  • Persoal que toma posesión con data igual ou posterior ao 27/09/2023
   • Do día 1 ao 20 do mes seguinte á súa toma de posesión
  • Persoal substituto
   • Do día 1 ao 20 do mes seguinte a aquel no que se cumpran os 65 días traballados de forma ininterrompida, contados dende o 1 de setembro de 2023, ou dende o día seguinte ao nomeamento, se fora posterior a esa data

 Resolución

 Instrucións

 Preguntas frecuentes

 Resumo prazos de inscrición

 

img

Novidades na comunicación das baixas a partir do 1 de abril de 2023 para persoas traballadoras incluídas no Réxime xeral da Seguridade Social

A partir do 1 de abril de 2023, o persoal non docente e docente non universitario incluído no Réxime xeral da Seguridade Social debe comunicar a situación de incapacidade temporal e a súa previsible duración na páxina web https://www.edu.xunta.gal/datospersoais/, na lapela Comunicación de incapacidade temporal. Non é necesario que se suba ningún parte médico (de baixa, confirmación ou alta).

 Instrución da Dirección xeral de centros e recursos humanos