Educación comprometida: protexendo os dereitos da infancia

Publicado o 20 de novembro de 2023

No 20 de novembro, no día universal da infancia, unimos forzas para honrar a importancia da Convención sobre os dereitos do neno/a, un marco crucial que guía o noso compromiso coa infancia. Como educadores e educadoras, recoñecemos a necesidade de poñer os nenos e nenas no foco da nosa atención e traballar arduamente para protexer e promover os seus dereitos.

A convención sinala os dereitos esenciais de todos os nenos e nenas, resaltando a responsabilidade dos Estados e da sociedade en xeral na súa protección. Cada estudante ten dereito a un ambiente seguro, a educación de calidade e ao dereito a ser escoitado en todos os aspectos que lle afecten.

Aínda afrontamos desafíos significativos. Moitos nenos e nenas en todo o mundo sofren os impactos de conflitos, crises económicas e problemas de saúde. En España, a taxa de pobreza infantil e as preocupacións sobre a saúde mental da poboación adolescente despois da pandemia son asuntos que requiren unha atención especial.

Como profesionais da educación, debemos redobrar os nosos esforzos para asegurar que cada neno e nena vexan respectados os seus dereitos. Na nosa dedicación diaria, a infancia debe ser o motivo que guíe o noso traballo.