Convocadas probas de galego (Celga 2, 3, 4) para os procesos selectivos extraordinarios de estabilización (PSEC)

As persoas aspirantes convocadas que non acreditaron estar en posesión do Celga ou equivalente figuran no portal corporativo da Xunta de Galicia funcionpublica.

As probas celebraranse no salón de actos e na aula 1 da Facultade de Dereito, en Santiago de Compostela, o 10 de setembro de 2023.

  • Celga 2: ás 16:30
  • Celga 3: ás 12:30
  • Celga 4: ás 9:00

Publicado o 06 de setembro de 2023