Aberto o prazo para adquisición de novas especialidades do corpo de mestres/as

Publicado o 01 de setembro de 2023

O prazo permanecerá aberto, nesta convocatoria, desde o 1 de setembro ata o 2 de outubro de 2023, de acordo coa disposición sétima da Orde do 23 de xuño de 2020 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres (código de procedemento ED020A) publicada no Diario Oficial de Galicia nº 131, do 3 de xullo.

As solicitudes poderán cubrirse na páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, https://www.edu.xunta.gal/datospersoais e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).