Táboas salariais de centros de educación infantil de xestión directa e indirecta

CCOO non asinou estas novas táboas porque consideramos a suba moi insuficiente e, ademais, non se aborda a posibilidade de ir incrementado co tempo ese diferencial, cun calendario definido e concreto, tal e como temos proposto de forma reiterada. De feito, no propio acordo os asinantes reflicten o seguinte: «Como se acaba de producir unha suba do salario mínimo interprofesional … Ler máis