Ensino non concertado


img

Publicado Real Decreto polo que se modifican as condicións de formación inicial do profesorado de centros privados para ESO e Bacharelato

Regúlanse as condicións de formación inicial do profesorado dos centros privados para exercer a docencia nas ensinanzas de ESO ou Bacharelato, e se establece, a efectos de continuidade da actividade docente nestes centros, a correspondencia entre determinadas materias.

 Real Decreto 187/2023, de 21 de marzo

img

Primeira reunión da comisión técnica do XI convenio colectivo do ensino privado

O pasado 13 de xaneiro tivo lugar a primeira reunión da comisión técnica destinada a tentar resolver as inexactitudes e carencias detectadas por CCOO no ámbito do convenio colectivo.

img

CCOO RENOVA A TOTALIDADE DO COMITÉ DE EMPRESA NO COLEXIO MANUEL PELETEIRO

img

Impugnación X Convenio

O xuízo que se debía celebrar pasado 12 de decembro en relación coa impugnación do Convenio, adíase á espera de que CCOO redacte unha nova demanda.

img

CCOO IMPUGNA O X CONVENIO DE ENSINO PRIVADO NON CONCERTADO

img

X Convenio de Ensinanza non Concertada (BOE)

CCOO iniciará as accións legais necesarias para intentar contrarrestar os efectos perniciosos do convenio publicado no BOE