CCOO Ensino Galicia
0

Novas de Ensino Público - Oposicións de 2019

Publicada no DOG a relación de persoal aprobado nos procedementos selectivos

23 agosto 2019

⚠ As persoas aprobadas deben presentar por medios electrónicos e dirixido á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos:
✅  certificado médico
✅  declaración responsable
✅  certificado de non ter antecedentes por delitos sexuais (só no caso de non ter autorizada a consulta na solicitude de participación nas oposicións)

 Prazo de presentación da documentación: do 26 de agosto ao 20 de setembro

 ver DOG


A Consellería fará a ponderacion do persoal opositor que aprobou a fase de oposición e non obtivo praza naquelas especialidades nas que os tribunais deixaron prazas desertas nestes días

22 xullo 2019

warning-sign A Conselleria ven de comunicar que realizará  a asignación de prazas e a ponderación prevista no último parágrafo do punto 17.2 da base décimo sétima da Orde de  21 de febreiro de 2019 entre as persoas aprobadas na fase de oposición naquelas especialidades nas que os tribunais deixaron prazas desertas.

warning-sign A Consellería comunicarase de forma persoal con aquelas ou aqueles afectados moi probablemente entre os días 23 e 24.


Que é o que teño que facer unha vez aprobadas as oposicións

16 xullo 2019

 ver TITORIAL

 ver VÍDEO EXPLICATIVO


Distribución das persoas opositoras por Tribunais

14 xuño 2019

 

Aquí pódese consultar as sedes e horarios dos diferentes Tribunais.

 

 Lembramos que o proceso selectivo comeza o 22 de xuño ás 9:00 horas co acto de presentación, obrigatorio e excluínte.


LUGARES, DATAS E HORAS DA PRESENTACIÓN E PRIMEIRA PROBA DOS PROCEDEMENTOS SELECTIVOS.

12 xuño 2019

 Lembramos que acudir ao acto de presentación é obrigatorio, e condición para poder realizar a primeira proba.

 O acto dé presentación terá lugar o 22 de xuño  ás 9:00 horas.

 

 ver LUGARES e DATAS
 

  CORRECCIÓN DE ERROS TRIBUNAIS DE INFANTIL OURENSE

 CORRECCIÓN DE ERROS TRIBUNAIS TECNOLOXÍA

 CORRECCIÓN DE ERROS: PARTE B DA ESPECIALIDADE LINGUAXE MUSICAL

 CORRECCIÓN ERROS: CAMBIO DE OPOSITORAS inclúen unha persoa no Tribunal 3 de Primaria (Pontevedra) e outra no Tribunal 19 de Infantil (Lugo).

 

 

 


COMPOSICIÓN DOS TRIBUNAIS POR ESPECIALIDADE

05 xuño 2019

Publicados no DOG os tribunais completos que xulgarán os procedementos selectivos

 ver RESOLUCIÓN NO DOG cos tribunais dos corpos de MESTRES e PES

 ver TRIBUNAS do CORPO DE PTFP

 ver TRIBUNAIS do CORPO de MÚSICA e ARTES ESCÉNICAS

 ver TRIBUNAIS do CORPO de EOI

 TRIBUNAIS ESPECÍFICOS PROBAS COÑECEMENTO GALEGO E CASTELÁN

29 maio 2019

  VER TRIBUNAIS PROBA CASTELÁN

A proba de castelán terá lugar o 7 de xuño ás 17:00 no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela

  VER TRIBUNAIS PROBA GALEGO

A proba de Galego terá  lugar o 7 de xuño ás 18:00 no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela


TRIBUNAIS SECUNDARIA

22 maio 2019

 


TRIBUNAIS PRIMARIA

22 maio 2019