CCOO Ensino Galicia
0

Novas de Persoal Laboral - InfórmaTE

XUNTANZA COMITÉ INTERCENTROS (xullo 2017)

XUNTANZA COMISIÓN PARITARIA SEGURIDADE E SAÚDE

Xuntanza Dirección Xeral de Función Pública (29 de xuño 2017)

Ver InfórmaTE en PDF

A CONSELLERÍA DEMOSTRA O POUCO QUE VALORA AO SEU PERSOAL LABORAL, EN CONCRETO AO COLECTIVO DO PERSOAL COIDADOR

InfórmaTE Xuntanza Comisión de Persoal (29 maio 2017)

CCOO esixe a incorporación do persoal de servizos educativos e complementarios ao acordo de consolidación de emprego

infórmáTE XUNTANZA DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA (16 maio 2017)

InfórmaTE Xuntanza Comisión de Persoal (maio 2017)

InfórmaTE Xuntanza Comisión Central Listas Decreto 37/2006 (9 maio 2017)

InfórmaTE día internacional da saúde e seguridade no traballo.

Ver infórmaTE
@ccooensino tweets

Último vídeo