CCOO Ensino Galicia
0

Novas de Persoal Laboral - InfórmaTE

CCOO asina un acordo co que se recupera a negociación colectiva e se melloran os salarios das empregadas e empregados públicos

02 maio 2018

 


InfórmaTE Comisión de Persoal 4 de abril de 2018

08 abril 2018

 


InfórmaTE Comisión de Persoal 28 de febreiro de 2018

08 abril 2018

 


Xuntanza Comisión Central Listas Decreto 37/2006 (22 febreiro 2018)

06 marzo 2018

 


SOLICITUDE COBERTURA SUBSTITUCIONS E VACANTES

06 marzo 2018

 


XUNTANZA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE ESTABILIDADE. SUBCOMISIÓN DE SEGUIMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA

01 marzo 2018

 


RETRIBUCIÓNS 2018 (á espera de aprobar os PXE)

13 febreiro 2018

Ver infórmaTe cos cadros retributivos

 


CCOO-Ensino esixe a convocatoria de todas as unidades de competencia da cualificación profesional de atención a alumnado con NEE en centros educativos no proceso de acreditación de competencias.

17 xaneiro 2018

CCOO-Ensino esixe a súa convocatoria en todas as provincias para que o persoal coidador sen titulación poida completar a súa profesionalización.

ver infórmaTE


Días asuntos particulares por antigüedade (Persoal Laboral)

16 xaneiro 2018

Ver infórmaTE con toda a información


Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

01 xaneiro 2018

Oferta de Emprego Público de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, publicada no DOG 12 de decembro de 2017.
CCOO votou en contra desta OPE por non ter en conta as nosas alegacións.

Ver infórmaTE coa OPE