CCOO Ensino Galicia
0

Novas de Persoal Laboral - InfórmaTE

RETRIBUCIÓNS 2018 (á espera de aprobar os PXE)

13 febreiro 2018

Ver infórmaTe cos cadros retributivos

 

CCOO-Ensino esixe a convocatoria de todas as unidades de competencia da cualificación profesional de atención a alumnado con NEE en centros educativos no proceso de acreditación de competencias.

17 xaneiro 2018

CCOO-Ensino esixe a súa convocatoria en todas as provincias para que o persoal coidador sen titulación poida completar a súa profesionalización.

ver infórmaTE

Días asuntos particulares por antigüedade (Persoal Laboral)

16 xaneiro 2018

Ver infórmaTE con toda a información

Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

01 xaneiro 2018

Oferta de Emprego Público de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, publicada no DOG 12 de decembro de 2017.
CCOO votou en contra desta OPE por non ter en conta as nosas alegacións.

Ver infórmaTE coa OPE

XUNTANZA DO COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

31 decembro 2017

Ver infórmaTE

Xuntanza Comisión de Persoal (22 de decembro 2017)

22 decembro 2017

Ver infórmaTE

XUNTANZA COMISIÓN PERSOAL :CRITERIOS OPE 2017

01 decembro 2017

ver infórmaTE

XUNTANZA MESA XERAL EMPREGADAS E EMPREGADOS PÚBLICOS

29 novembro 2017

Ver infórmaTE en PDF

REUNIÓN SUBCOMISIÓN MESA SECTORIAL PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL -ACORDO DE ESTABILIZACIÓN-

27 novembro 2017

Acordo Para o desenvolvemento dun plan de estabilidade no emprego público

02 novembro 2017


@ccooensino tweets

Último vídeo