CCOO Ensino Galicia
0

Novas de Persoal Laboral - InfórmaTE

Xuntanza Comisión Central Listas Decreto 37/2006 (22 febreiro 2018)

 

SOLICITUDE COBERTURA SUBSTITUCIONS E VACANTES

 

XUNTANZA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE ESTABILIDADE. SUBCOMISIÓN DE SEGUIMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA

 

RETRIBUCIÓNS 2018 (á espera de aprobar os PXE)

Ver infórmaTe cos cadros retributivos

 

CCOO-Ensino esixe a convocatoria de todas as unidades de competencia da cualificación profesional de atención a alumnado con NEE en centros educativos no proceso de acreditación de competencias.

CCOO-Ensino esixe a súa convocatoria en todas as provincias para que o persoal coidador sen titulación poida completar a súa profesionalización.

ver infórmaTE

Días asuntos particulares por antigüedade (Persoal Laboral)

Ver infórmaTE con toda a información

Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Oferta de Emprego Público de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, publicada no DOG 12 de decembro de 2017.
CCOO votou en contra desta OPE por non ter en conta as nosas alegacións.

Ver infórmaTE coa OPE

XUNTANZA DO COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Ver infórmaTE

Xuntanza Comisión de Persoal (22 de decembro 2017)

Ver infórmaTE

XUNTANZA COMISIÓN PERSOAL :CRITERIOS OPE 2017

ver infórmaTE
@ccooensino tweets

Último vídeo