CCOO Ensino Galicia
0

Novas de Persoal Laboral - InfórmaTE

XUNTANZA DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE MELLORA DO EMPREGO PÚBLICO. CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DAS PRAZAS PARA OFERTAR NOS CONCURSOS DE TRASLADOS

CCOO asina un acordo co que se recupera a negociación colectiva e se melloran os salarios das empregadas e empregados públicos

 

InfórmaTE Comisión de Persoal 4 de abril de 2018

 

InfórmaTE Comisión de Persoal 28 de febreiro de 2018

 

Xuntanza Comisión Central Listas Decreto 37/2006 (22 febreiro 2018)

 

SOLICITUDE COBERTURA SUBSTITUCIONS E VACANTES

 

XUNTANZA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE ESTABILIDADE. SUBCOMISIÓN DE SEGUIMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA

 

RETRIBUCIÓNS 2018 (á espera de aprobar os PXE)

Ver infórmaTe cos cadros retributivos

 

CCOO-Ensino esixe a convocatoria de todas as unidades de competencia da cualificación profesional de atención a alumnado con NEE en centros educativos no proceso de acreditación de competencias.

CCOO-Ensino esixe a súa convocatoria en todas as provincias para que o persoal coidador sen titulación poida completar a súa profesionalización.

ver infórmaTE

Días asuntos particulares por antigüedade (Persoal Laboral)

Ver infórmaTE con toda a información
@ccooensino tweets

Último vídeo