CCOO Ensino Galicia
0

Novas de Ensino Público

Relación provisional de admitidos e excluídos e baremo provisional do concurso para cubrir postos nos Equipos de Orientación Específicos

23 abril 2019

 ver RELACIÓN de PERSOAS ADMITIDAS

 ver BAREMO


Novo permiso para a outra persoa proxenitora, modificación do permiso de lactación.

08 abril 2019

O artigo 3 do Real decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación modifica, entre outros, o apartado f) do artigo 48 e os apartados a), b), c) e d) do artigo 49 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro polo que e modifican os permisos de lactación, da nai biolóxica e da outra persoa proxenitora.

 iNSTRUCIÓNS PUBLICADAS POLA CONSELLERIA A 16 DE ABRIL


Orde Selección Direccións Centros Públicos

01 abril 2019

Prazo de presentación de proxectos: ata o 24 de abril

 ver ORDE


Orde de Titulacións para acceso ás listas de interinidades. Período de Exposición Pública

27 marzo 2019

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional abre a información pública o proxecto de Orde pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións

 Prazo de alegacións: ata o 16 de abril

 As alegacións faranse a través do portal de transparencia

 ver ORDE e ANEXOS


Facendo da igualdade un camiño sen retorno

14 marzo 2019

A defensa da liberdade e da igualdade desde a diversidade sexual e de xénero é para CCOO, ademais dun principio constitucional e democrático, unha prioridade na axenda sindical.

 


RESOLUCIÓN DA FEDERACIÓN DE ENSINO DE CCOO DE GALICIA POLO 8 DE MARZO

07 marzo 2019

 

 A IGUALDADE, UN CAMIÑO SEN RETORNO

 CONTRA A DESIGUALDADE, A DISCRIMINACIÓN E A VIOLENCIA

 POR UNHA EDUCACIÓN LIBRE DE SEXISMOS

‌ ver o texto completo da RESOLUCIÓN

 


A Lei de mellora das condicións laborais do persoal docente aprobada no Congreso non acaba cos recortes en educación

25 febreiro 2019


8M: FOLGA DE 24 HORAS NO ENSINO

25 febreiro 2019

 


8M: FOLGA DE 24 HORAS NO ENSINO

20 febreiro 2019

 


TES BOLSA OU TES TRABALLO?

15 febreiro 2019