CCOO Ensino Galicia
0

Novas de Ensino Público

INICIO CURSO ESCOLAR 2016-2017

A Federación de Ensino de CCOO de Galicia considera que é urxente:

  • Derrogar o RD 310/2016 de reválidas de ESO e Bacharelato.
  • Evitar a dobre vía do cuarto da ESO.
  • Recuperar a diversificación curricular posibilitando a titulación dende a mesma.
  • Posibilitar a titulación do alumnado de FPB e derrogar esta.
  • Manter a  proba universal de acceso á universidade e paralizar o Real  Decreto 3+2.
  • Recuperar as competencias dos CE incluíndo a elección das direccións.
  • Reverter os recortes no ensino.
  • Retirar os concertos aos centros que segregan por sexo.
  • Restituír as condicións laborais e salariais dos traballadores do sector.

PROFESORADO FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS 2016

CALENDARIO ESCOLAR 2016/2017

A Xunta devolverá coa nómina de agosto o último 25% da extra de 2012 e a parte proporcional do complemento específico do 2013

A Xunta devolverá coa nómina de agosto o último 25% da extra de 2012 e a parte proporcional do complemento específico do 2013

Puntuacións provisionais Licenzas por Formación 2016

Calenario Escolar 2016-2017

CCOO promoverá accións para impulsar o cambio de modelo educativo e industrial de Galicia

CAMPAÑA SOBRE O AMIANTO NOS CENTROS EDUCATIVOS EN GALICIA

A Federación de Ensino de CCOO de Galicia esixe á Consellería de Educación que se realicen rexistros - inventarios daqueles materiais que conteñan amianto para que sexan identificados e incluídos nas súas avaliacións de riscos. 

A administración confirma na Mesa Sectorial que as oposicións comenzarán o día 23 de xuño

Na Mesa Sectorial a administración traslada que o acto de presentación será o 23 de xuño. 

 

 @ccooensino tweets

Último vídeo