CCOO Ensino Galicia
0

Sumario


Lexislación


ORDE do 4 de xuño de 2012 pola que se modifica o artigo 4 da Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente

 

ACORDOS DE CADROS DE PERSOAL E HORARIO LECTIVO EN CENTROS DE E.I. E E.P. 

ELECCIÓN HORARIOS CPI

ELECCIÓN DE HORARIOS IES