CCOO Ensino Galicia
0

Sumario


Lexislación


CORRECCIÓN ERROS DECRETO 140 POLO QUE SE ESTABLECEN OS CRITERIOS DE PERDA DO DESTINO DEFINITIVO