CCOO Ensino Galicia
0

Sumario


Lexislación


Recoñecemento cotizacións por parto e beneficio por coidado de fillos/as

 

Cadro-resumo de todos os períodos transitorios para o acceso á xubilación

 

 

Cómputo recíproco entre grupos ol Réxime Xeral da Seguridad Social e o Réxime de Clases Pasivas do Estado

 

Cadro-resumo condicións acceso á xubilación anticipada involuntaria

 

Cadro-resumo condicións de acceso á xubilación anticipada voluntaria