ESTUDO SOBRE OS TEMPOS DE TRABALLO EN CONCERTADA

En CCOO-Ensino estamos realizando un estudo sobre o tempo de traballo dos docentes da concertada. O obxectivo é coñecer canto tempo dedica o persoal docente a súa actividade profesional, que tarefas desenvolve e que incidencia teñen na xornada os novos cometidos que se lle esixen

Para realizardes o devandito cálculo, descargade o ficheiro adecuado:

NOTA:

Para o seu correcto funcionamento, usade EXCEL 2010 ou superior

  No seguinte documento atoparás as instrucións para o adecuado cumprimento

Ante calquera dúbida, podes poñerte en contacto con nós.

Comparte o que pensas