Guía de dereitos laborais no embarazo e a lactación

 

 

Nesta Guía, atoparás toda a información actualizada relacionada coa maternidade e a lactación canto a:

PERMISOS

LICENZAS

EXCEDENCIAS

REDUCIÓNS DE XORNADA

PRESTACIÓNS SOCIAIS

PRESTACIÓNS E OUTRAS AXUDAS

PASOS PARA SEGUIR DESPOIS DO PARTO

Comparte o que pensas