Mesa Sectorial - 20 de marzo de 2018

  Podedes facernos chegar as vosas achegas ás ordes a ensino@galicia.ccoo.es

     Anteproxecto de Decreto de Ensinanzas de Idiomas

 Proxecto de Orde concurso para selección e nomeamento de direccións

   Anteproxecto de Decreto de Técnico Deportivo Superior en Piragüismo

   Orde de postos de escolarización a alumnado de atención preferente

   Instruccións uso fraccionado  excedencia voluntaria coidado familiares

   Orde aspectos organización materias do Bacharelato

   Orde PIALE

  Orde reintegro gastos de formación

  Orde Licenzas de Formación

 

Comparte o que pensas