ACTUALIZACIÓN DO ESTADO DA NEGOCIACIÓN DO III CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE REFORMA XUVENIL E PROTECCIÓN DE MENORES

Ver infórmaTE con toda a información

Tras a última reunión a mediados de xaneiro de 2018 da mesa negociadora, a FE CCOO expuxo á patronal os dous eixos fundamentais, independentemente das distintas melloras propostas en toda a extensión do articulado, sobre os que, como sindicato maioritario do sector, pretendemos vertebrar a evolución do o noso convenio colectivo e que vos resumimos a continuación:

1. Mantemento dos postos de traballo do persoal de atención directa (educadores, Auxiliares Técnicos Educativos, etc.) sen a titulación ou habilitación de Educador

Social e profesionalización do sector. Consideramos de crucial importancia blindar os postos de traballo deste colectivo fronte a posibles novas licitacións que requiran a titulación de grao ou habilitación como Educador Social para ser Educador Social. Nesta liña xa asinamos acordos en tres comunidades autónomas cos seus respectivos Colexios profesionais de Educadores sociais, onde tanto eles como Comisións Obreiras comprometémonos ao mantemento deses postos de traballo, estando de acordo en que as novas contratacións por apertura de novos centros, recursos ou programas ou as prazas vacantes por xubilacións ou circunstancias análogas deberán cubrirse con educadores sociais. Para iso, desenvolvemos e delimitamos máis profusamente as funcións destes postos de traballo, así como implementando mecanismos a través da Comisión Paritaria para que todos os traballadores actuais poidan acreditar as funcións e categoría profesional que viñesen desempeñando.

2. Táboas salariais. Unha primeira proposta na que se expón un convenio a curto prazo con incrementos salariais do 1?5% para o ano 2017 e o 2?5% para o 2018. Cunha temporalidade do 2018.Unha segunda proposta onde se manteñen dichosincrementos, pero cunha temporalidade maior e que recolla incrementos lineais a partir de 2019 que leven a equiparación dos actuais salarios co convenio estatal de intervención social e que permita eliminar as diferenzas salariais que hai dentro dos mesmos postos de traballo como se dan entre reforma e protección.

Seguiremos informando. 

Comparte o que pensas