Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Oferta de Emprego Público de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017, publicada no DOG 12 de decembro de 2017.
CCOO votou en contra desta OPE por non ter en conta as nosas alegacións.

Ver infórmaTE coa OPE

Comparte o que pensas