Mobilízate con CCOO-Ensino por un modelo de acceso que:

- Inclúa unha única proba sen partes eliminatorias

- Non cambie nin amplíe o temario

- Aumente o peso da experiencia

VIDEO DA CAMPAÑA

CAMPAÑA DE CARTAS AO MINISTERIO

Mobilízate con CCOO por un modelo de acceso que inclúa unha única proba con partes non eliminatorias, non cambie os temarios e aumente o peso da experiencia

Comparte o que pensas