Cambio denominación CEE de Pontevedra (DOG 3, 04/01/18)

Autorízase o cambio de denominación do CEE Príncipe Felipe, que pasa a chamarse "CEE de Pontevedra".

ORDE do 13 de decembro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEE Príncipe Felipe de Pontevedra

Comparte o que pensas