Resposta da Consellería ás demandas dos traballadores da concertada

Comparte o que pensas