OPE: prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral para o ano 2017.

 

Comparte o que pensas