XORNADAS: APROXIMACIÓN A PRIMEIROS AUXILIOS PARA PERSOAL DOCENTE

Ourense 5, 6 e 7 de febreiro de 2018

 

DATAS E HORARIO:

O 5 e 6 de febreiro de 18:00 a 21:00 horas.
O 7 de febreiro de 17:00 horas a 21:00 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

CIFP PORTOVELLO
RÚA LUIS TRABAZOS 1, 32004 OURENSE

POÑENTE:

María Esther Romasanta Formoso

 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

DATOS DO CURSO

Comparte o que pensas