INICIACIÓN Á FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE. DEREITOS E DEBERES DOS/AS TRABALLADORES/AS DO ENSINO

O 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de xaneiro de 2018. 

DATAS E HORARIO:

O 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de xaneiro de 2018 de 18:00 a 21:00 horas.

O 31 de xaneiro de 2018 de 18:00 a 20:00 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Local CCOO-Ensino

Parque de San Lázaro 12, 3º andar 32003 Ourense

POÑENTE:

Francisco Borja Campos Seijo.

 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

DATOS DO CURSO

Comparte o que pensas