Texto refundido ACORDO INTERINOS/AS (RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2017)

O Acordo de Interinos/as asinouse en 1995 e foi modificado en varias ocasións. En xuño de 2017 refórmase para concretar o sistema de chamamentos e as renuncias. En CCOO-Ensino sabemos que non é perfecto pero recolle e garante a consolidación do posto nas listas, por iso asinamos o Acordo e case todas as addendas posteriores. Para decidir se asinar esta última convocamos asembleas abertas nas que consultamos ao persoal interino, como parte afectada e interesada que é.


 

 

Comparte o que pensas