Texto refundido acordo interinos (RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2017)

O Acordo de interinos foi asinado no ano 1995 e engadíronse algunhas modificacións posteriores.

En CCOO-Ensino sabemos que non é perfecto pero recolle e garante a consolidación do posto nas listas, por iso asinamos o acordo e case todas as addendas posteriores. Para decidir se asinar a última, de xuño de 2017, onde se concreta o sistema de chamamentos e as renuncias, convocamos asembleas abertas nas que consultamos ao persoal interino, como parte afectada e interesada que é.

Comparte o que pensas