Consello Galego de FP (21 xuño 2017)

RESUMO XUNTANZA CONSELLO GALEGO DE FORMACIÓN PROFESIONAL:

  • Oferta ciclos formativos para o curso 2017-18 e Ciclos solicitados por CCOO-Ensino: ver infórmaTE

 

  • Proxecto de decreto polo que se transforman Institutos de Educación Secundaria en Centros integrados de Formación Profesional  e Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do Ciclo formativo de grao Superior correspondente ao título de técnico superior en Promoción de Igualdade de Xénero: ver infórmaTE

Comparte o que pensas