Que teño que facer tras o parto?

 

 

SE ES FUNCIONARIA DE CARREIRA OU EN PRÁCTICAS SE ES DO RÉXIME XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INTERINA, SUBSTITUTA)

SE ESTABAS EN SITUACIÓN DE IT:

Solicitar a alta ao teu médico ou médica con data do día do parto (en caso de funcionarias de carreira, levar impreso o parte da páxina web de MUFACE, preme aquí). 

SE ESTABAS EN SITUACIÓN DE IT:

Solicitar a alta ao teu médico ou médica con data do día do parto (en caso de funcionarias de carreira, levar impreso o parte da páxina web de MUFACE, preme aquí). 

Solicitar o parte/certificado de maternidade ao teu médico/a (en caso de funcionarias de carreira, levar impreso o parte da páxina web de MUFACE, preme aquí). Solicitar o parte/certificado de maternidade ao teu médico/a (en caso de funcionarias de carreira, levar impreso o parte da páxina web de MUFACE, preme aquí).
Poñerte en contacto co centro para facilitar o trámite da continuación do substituto/a. Poñerte en contacto co centro para facilitar o trámite da continuación do substituto/a.
Rexistrar o/a bebé no Rexistro Civil e solicitar Libro de Familia (en caso de matrimonios). Dende este ano xa se pode facer este trámite dende o hospital, cubrindo a correspondente folla que che facilitan no centro hospitalario.  Rexistrar o/a bebé no Rexistro Civil e solicitar Libro de Familia (en caso de matrimonios). Dende este ano xa se pode facer este trámite dende o hospital, cubrindo a correspondente folla que che facilitan no centro hospitalario. 
Solicitar o permiso de maternidade cubrindo o ANEXO IV da Orde de permisos e licenzas; entregalo, xunto co certificado de maternidade ou libro de familia, por rexistro dirixido á unidade de persoal da provincia onde prestas servizos.
(preme aquí
Solicitar o permiso de maternidade cubrindo o ANEXO IV da Orde de permisos e licenzas; entregalo, xunto co certificado de maternidade ou libro de familia, por rexistro dirixido á unidade de persoal da provincia onde prestas servizos.
(preme aquí

Ir á dirección provincial de MUFACE da provincia onde prestas servizos para:

  1. a)  solicitar a prestación de maternidade, levando o parte de maternidade cuberto polo médico.

  2. b)  Incluír, se así o decides, a/o bebé como beneficiario/a das prestacións de mutualista en MUFACE  

Acudir ao centro de Atención e Información do INSS máis próximo para solicitar a prestación por maternidade (leva o documento xa cuberto e acompañado de DNI, certificado de maternidade e libro de familia se o houber) Preme aquí

 

 

 

 

Comparte o que pensas